Kurs internetowy (webinarium) ”Jak w prawidłowy sposób budować i naprawiać więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem” – obejmuje 4 spotkania 23.01.2021r., 20.02.2021r., 27.03.2021r., 24.04.2021r.

Kurs internetowy (webinarium) ”Jak w prawidłowy sposób budować i naprawiać więzi pomiędzy rodzicem a dzieckiem” – obejmuje 4 spotkania 23.01.2021r., 20.02.2021r., 27.03.2021r., 24.04.2021r.

Termin: 23.01.2021r.;  20.02.2021r.;  27.03.2021r.;  24.04.2021r. (kurs obejmuje 4 spotkania)
Godzina: 9.00 – 15.00
Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o. o. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a

Opis: Ten szczególny kurs oparty jest na metodzie wspierania więzi rodzic – dziecko (Circle of Security Parenting Training), będącej wynikiem 30- letnich badań naukowych, prowadzonych przez amerykańskich psychologów i psychiatrów. Dokonane przez nich odkrycia okazały się być strategicznymi w wychowywaniu dzieci i młodzieży.

Nabyta w trakcie kursu wiedza przyczyni się do wzmocnienia relacji w rodzinach oraz pomoże ukształtować w naszych dzieciach poczucie wartości, które jest  kluczowe w budowaniu dobrych relacji w dorosłym życiu, a także pomoże uniknąć lub rozwiązać wiele problemów.

Kurs przeznaczony jest dla rodziców oraz dziadków.

Cel i korzyści:Celem kursu  jest podniesienie praktycznych umiejętności rodziców i /lub dziadków, w budowaniu i naprawianiu więzi z dziećmi/wnukami, a także nabycie przez nich nowych umiejętność w wychowywaniu i zaspakajaniu emocjonalnych potrzeb dzieci. Nabyta wiedza wzmocni relacje w rodzinach i pomoże rozwiązać wiele problemów. Uczestnicy kursu zostaną również zapoznani z osiągnięciami neuropsychologii w obszarze regulacji emocjonalnej u dzieci i rodziców.

Prowadzący: mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, certyfikowany Circle of Security Parent Educator. W pracy z człowiekiem koncentruje się na integralnym postrzeganiu osoby jako podmiotu oddziaływań społecznych i podmiotu decydującego o sobie. Pracuje w podejściu systemowym i egzystencjalnym ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii (V. Frankla) jako odnajdywania sensu życia. Prowadzi cykle warsztatowe dla rodziców.

Zapisy: rejestracja poprzez (do wyboru)

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:

  • Aby wziąć udział w webinarium, uczestnik powinien posiadać stały dostęp do Internetu oraz jedną z zalecanych przeglądarek, tj.: Google Chrome, Firefox, Edge lub Operę, oraz działający w komputerze mikrofon. Kamera nie jest wymagana.
  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem kursu (w wyjątkowych sytuacjach możliwość negocjacji z organizatorem).
  • Informację o rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy zgłosić organizatorowi najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu (szczegóły w Regulaminie kursów). Informację należy przekazać mailowo na adres: kursy1.homograft@frk.pl lub kursy2.homograft@frk.pl, lub telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 32 373 56 06, 601 412 144

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik