Kurs praktyczny „ PODSTAWY CHIRURGII W ŚRÓDOPERACYJNYM USZKODZENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH W OBRĘBIE BRZUCHA I MIEDNICY” 30.09.2022

Kurs praktyczny „ PODSTAWY CHIRURGII W ŚRÓDOPERACYJNYM USZKODZENIU NACZYŃ KRWIONOŚNYCH W OBRĘBIE BRZUCHA I MIEDNICY” 30.09.2022

Kurs przeznaczony dla chirurgów ogólnych, naczyniowych, urologów, ginekologów, ortopedów i lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie

10 punktów edukacyjnych

Termin:  30.09.2022 (piątek)
Godzina: 9.00 – 18.00
Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Miejsce: siedziba organizatora
41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a (wjazd od ul. Sienkiewicza)
(przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Cel: Celem kursu jest zapoznanie lekarzy z różnymi chirurgicznymi technikami zaopatrywania
uszkodzeń naczyń krwionośnych w obrębie brzucha oraz szybkiego reagowania na
powstałe uszkodzenia. Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną. Organizator
gwarantuje nielimitowaną dostępność odzwierzęcego materiału biologicznego do ćwiczeń.
Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego. 

Prowadzący: mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, terapeuta rodzinny, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator. W pracy z człowiekiem koncentruje się na integralnym postrzeganiu osoby jako podmiotu oddziaływań społecznych i podmiotu decydującego
o sobie. Pracuje w podejściu systemowym i egzystencjalnym ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii (V. Frankla) jako odnajdywania sensu życia. Prowadzi cykle warsztatowe dla rodziców.

dr n. med. Ryszard Walas

specjalista chirurgii naczyniowej i ogólnej
Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej w Śląskim Centrum
Chorób Serca w Zabrzu.

mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, terapeuta rodzinny, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator. W pracy z człowiekiem koncentruje się na integralnym postrzeganiu osoby jako podmiotu oddziaływań społecznych i podmiotu decydującego
o sobie. Pracuje w podejściu systemowym i egzystencjalnym ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii (V. Frankla) jako odnajdywania sensu życia. Prowadzi cykle warsztatowe dla rodziców.

Lek. med. Leszek Kukulski

– Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Zapisy:
Sposoby rejestracji do wyboru:

  • rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy,
  • adres e-mail: kursy.homograft@frk.pl,
  • telefonicznie: +48 32 373 56 06 | +48 601 412 144.

Koszt kursu: 1450 zł brutto
Numer konta:
PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:

  • Organizator zapewnia w czasie kursu środki ochrony osobistej: czepki i maseczki chirurgiczne, okulary, przyłbice, fartuchy i rękawice chirurgiczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
  • Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
  • Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w 9-godzinnym kursie oraz zaliczeniem testu.
  • Rezygnacja z uczestnictwa w kursie – szczegóły w Regulaminie. 
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 32/373 56 06; 601 412 144

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik