Kurs praktyczny (WET-LAB) „PODSTAWY CHIRURGII MOCZOWODÓW I PĘCHERZA MOCZOWEGO” – 21.10.2022r

Kurs praktyczny (WET-LAB) „PODSTAWY CHIRURGII MOCZOWODÓW I PĘCHERZA MOCZOWEGO” – 21.10.2022r

 KURS PRAKTYCZNY „PODSTAWY CHIRURGII MOCZOWODÓW I PĘCHERZA MOCZOWEGO” 

Kurs przeznaczony dla lekarzy specjalności zabiegowych: chirurgów ogólnych i naczyniowych, ginekologów, urologów oraz specjalizujących się w tych dziedzinach.

10 punktów edukacyjnych

Termin: 21.10.2022r (piątek)
Godzina: 9.00 – 18.00
Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Miejsce: siedziba organizatora
41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a (wjazd od ul. Sienkiewicza 48)
(przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Cel: Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w chirurgicznej rekonstrukcji moczowodów i pęcherza moczowego.
Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną.

Prowadzący:
dr hab. n. med. Marcin Życzkowski – urolog
(adiunkt w Klinice Urologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach)

prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk
(kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE))

Monika Kolanek – mgr zdrowia publicznego
(koordynator ds. materiałów szewnych w firmie YAVO Sp. z o. o.)

Zapisy:
Sposoby rejestracji do wyboru:

  • rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy,
  • adres e-mail: kursy.homograft@frk.pl,
  • telefonicznie: +48 32 373 56 06 | +48 601 412 144.

Koszt kursu: 1.200 zł brutto
Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł do 14 dni od momentu rejestracji.
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:

  • Organizator zapewnia w czasie kursu środki ochrony osobistej: czepki i maseczki chirurgiczne, okulary, przyłbice, fartuchy i rękawice chirurgiczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
  • Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
  • Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w 9-godzinnym kursie oraz zaliczeniem testu.
  • Informację o rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy zgłosić organizatorowi najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu (szczegóły w Regulaminie kursów). Informację należy przekazać mailowo na adres: kursy.homograft@frk.pl  lub telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 32/373 56 06; 601 412 144

 

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik