KURS PRAKTYCZNY (WET-LAB) „PODSTAWY CHIRURGII OKULOPLASTYCZNEJ. – POWIEKA DOLNA”. 19.11.2022

KURS PRAKTYCZNY (WET-LAB) „PODSTAWY CHIRURGII OKULOPLASTYCZNEJ. – POWIEKA DOLNA”. 19.11.2022

Kurs praktyczny (wet-lab) PODSTAWY CHIRURGII OKULOPLASTYCZNEJ – Powieka Dolna

Kurs przeznaczony jest dla lekarzy okulistów, chirurgów plastycznych, lekarzy innych specjalności zabiegowych oraz lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach.

10 punktów edukacyjnych

Termin:  19.11.2022 (sobota)
Godzina: 9.00 – 18.00
Organizator: NZOZ FRK Homograft  sp. z o.o. (wielospecjalistyczny bank tkanek) oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi.

Obie instytucje wpisane są do rejestru podmiotów prowadzących ustawiczny rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach.

Miejsce: siedziba organizatora
41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a (wjazd od ul. Sienkiewicza 48)
(przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Cel: Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w zakresie chirurgii powieki dolnej. Część wykładowa będzie dotyczyć omówienia zasad kwalifikacji pacjentów do zabiegów oraz omówienia procedur zabiegowych. Część praktyczna obejmować będzie ćwiczenia w zakresie: Blefaroplastyki powiek dolnych, plastyki powieki dolnej metodą Jonesa oraz plastyki powieki dolnej techniką LTS. Ćwiczenia będą przeprowadzane na preparatach odzwierzęcych. Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego w czasie ćwiczeń.

Prowadzący:

lek. Karolina Stanienda-Sokół – specjalista okulista, chirurg  (Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec).  Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób powierzchni oka, okuloplastyką oraz medycyną estetyczną. Wiosną 2021r. złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie Okulistyki.  Uczestniczka studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim ŚUM  w Katowicach. Brała udział w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach oraz kursach  w zakresie okuloplastyki.  Autor publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych.  Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej dla lekarzy na GWSH w Katowicach. Prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego oraz z ratownictwem medycznym na Oddziale Klinicznym Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, Instytut Okulistyki Barraquera w Barcelonie, Europejskie Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, Europejskie Towarzystwo Okuloplastyki i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

lek. Marzena Wysocka Kosmulska, lekarz okulista, chirurg (Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki,   WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec). Na co dzień zajmuje się diagnostyką      i leczeniem chorób powierzchni oka, dróg łzowych oraz powiek. W trakcie doktoratu wdrożeniowego w dziedzinie okulistyki. Na Oddziale Klinicznym Okulistyki w Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach prowadzi zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, ratownictwa medycznego, a także ze studentami English Division. Wykładowca krajowych i zagranicznych konferencji okulistycznych. Autor publikacji w czasopismach międzynarodowych oraz krajowych. Uczestnik licznych kursów okuloplastycznych. W 2018 roku ukończyła naukę podyplomową w dziedzinie Medycyny Estetycznej. Członkostwo w towarzystwach naukowych: Polskie Towarzystwo Okulistyczne, Stowarzyszenie Chirurgów Okulistów Polskich, Europejskiego Towarzystwo Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych, Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging, Europejskiego Towarzystwo Okuloplastyki i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk, kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE).

Zapisy:
Rejestracja poprzez (do wyboru):

 • rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy,
 • adres e-mail: kursy.homograft@frk.pl
 • telefonicznie: +48 32 373 56 06 | +48 601 412 144.
 • Koszt kursu: 3 800 zł brutto
  Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł
  najpóźniej do 14 dni od momentu rejestracji.
  Numer konta:
  PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:

 • Organizator zapewnia w czasie kursu środki ochrony osobistej: czepki i maseczki chirurgiczne, okulary, przyłbice, fartuchy i rękawice chirurgiczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
 • Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
 • Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w całym kursie oraz zaliczeniem testu.
 • Wszelkie pytania należy kierować pod adres e-mail;  kursy.homograft@frk.pl lub telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej

 

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik