Kurs praktyczny (wet-Lab) „ZASTOSOWANIE BŁONY OWODNIOWEJ W OKULISTYCE” – 05.11.2022r.

Kurs praktyczny (wet-Lab) „ZASTOSOWANIE BŁONY OWODNIOWEJ W OKULISTYCE” – 05.11.2022r.

Kurs przeznaczony dla lekarzy okulistów i specjalizujących się w dziedzinie okulistyki.

10 punktów edukacyjnych

1 osoba na mikroskop

Termin: 05.11.2022r.
Godzina: 9.00 – 18.00
Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
Miejsce: siedziba organizatora
41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a (wjazd od ul. Sienkiewicza)
(przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Cel: Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w nakładaniu i mocowaniu błony owodniowej na powierzchni oka oraz zaopatrywaniu różnych zmian, w tym głębokich ubytków oka. Kurs ma przygotować lekarza do zastosowania błony owodniowej u pacjenta w warunkach sali operacyjnej. Zawiera część teoretyczną i praktyczną. Do części praktycznej wykorzystane zostaną dekontaminowane gałki oczne pochodzenia odzwierzęcego.
Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego. 

Prowadzący:

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski – specjalista okulista
(Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec).

dr n. med. Bogumił Wowra – specjalista okulista
Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w Zabrzu. Śląski Uniwersytet Medyczny. SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach. 

prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk
(Kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE).

Zapisy:
Sposoby rejestracji do wyboru:

  • rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy,
  • adres e-mail: kursy.homograft@frk.pl,
  • telefonicznie: +48 32 373 56 06 | +48 601 412 144.

Koszt kursu: 2.500 zł brutto
Numer konta:
PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje:

  • Organizator zapewnia w czasie kursu środki ochrony osobistej: czepki i maseczki chirurgiczne, okulary, przyłbice, fartuchy i rękawice chirurgiczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
  • Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
  • Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w 9-godzinnym kursie oraz zaliczeniem testu.
  • Rezygnacja z uczestnictwa w kursie – szczegóły w Regulaminie. 
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 32/373 56 06; 601 412 144

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik