KURS (WET-LAB) „PRZESZCZEPIANIE ROGÓWKI OKA” – 30.07.2022

KURS (WET-LAB) „PRZESZCZEPIANIE ROGÓWKI OKA” – 30.07.2022

KURS PRAKTYCZNY

„PRZESZCZEPIANIE ROGÓWKI OKA”

(Kurs przeznaczony dla lekarzy okulistów)

 10 punktów edukacyjnych

 Termin: 30.07.2022. (sobota)

Godzina: 9.00 – 18.00

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek

oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora

41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a (wjazd od ul. Sienkiewicza)

(przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Cel: Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w przeszczepianiu rogówek oka oraz poznanie różnych technik szycia rogówki. Ćwiczenia będą przeprowadzane na preparatach odzwierzęcych. Organizator zapewnia nieograniczony dostęp do materiału biologicznego w czasie ćwiczeń.

Kurs zawiera część teoretyczną i praktyczną.

Prowadzący:

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski – specjalista okulista

(Katedra i Oddział Kliniczny Okulistyki – Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddz. Okulistyki, WSS nr 5 im św. Barbary, Centrum Urazowe – Sosnowiec)

dr n. med. Bogumił Wowra – specjalista okulista

(SP ZOZ Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – Oddział Okulistyki)

prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec – bioetyk

(kierownik Katedry Teologii Moralnej, Bioetyki i Prawa Kanonicznego, członek Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetyki, wykładowca etyki lekarskiej na kierunku lekarskim Uniwersytetu Opolskiego, członek Association of Bioethicists in Central Europe (BCE)

Zapisy: rejestracja poprzez (do wyboru)

Koszt kursu: 3800 zł brutto

Potwierdzeniem uczestnictwa w kursie jest uiszczenie zadatku w wysokości 300 zł

najpóźniej do 14 dni od momentu rejestracji.

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

 

Dodatkowe informacje:

  • Organizator zapewnia w czasie kursu środki ochrony osobistej: czepki i maseczki chirurgiczne, okulary, przyłbice, fartuchy i rękawice chirurgiczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
  • Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
  • Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w 9-godzinnym kursie oraz zaliczeniem testu.
  • Informację o rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy zgłosić organizatorowi najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu (szczegóły w Regulaminie kursów). Informację należy przekazać mailowo na adres: kursy.homograft@frk.pl
    lub telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 32/373 56 06; 601 412 144

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik