Kursy dla lekarzy

„Kurs z naszywania błony owodniowej”

26.10.2019r. /sobota

9.00 – 18.00

Miejsce:

Siedziba organizatorów: NZOZ FRK Homograft sp. z o.o. i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im prof. Zbigniewa Religi 41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a
(wjazd od ul. Sienkiewicza).

Cel:

Celem kursu jest nabycie praktycznych umiejętności w nakładaniu i mocowaniu błony owodniowej na powierzchni oka oraz zaopatrywaniu zasymulowanych różnych zmian na powierzchni oka jak i głębokich ubytków. Kurs ma przygotować lekarza do zastosowania błony owodniowej u pacjenta w warunkach sali operacyjnej. Zawiera część teoretyczną i praktyczną.
Każdy uczestnik Kursu uzyska 8 punktów edukacyjnych.

Prowadzący:

dr hab. n. med. Dariusz Dobrowolski, dr n. med. Bogumił Wowra, Prof. dr hab. ks. Piotr Morciniec

Zapisy:

Telefonicznie pod numer: 32 37 35 605 lub 601 412 144 lub na adres e-mail: kurs@frk.pl Należy podać dane: imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer Prawa Wykonywania Zawodu. Dane do faktury: imię i nazwisko, NIP, adres.

Płatności:

Koszt Kursu: 500 brutto zł.
Numer konta: PKO S.A. o/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

W razie pytań dotyczących szczegółów informacji o kursie proszę kontaktować się z przedstawicielem organizatorów Jolantą Wszołek pod numer 601 412 144.


Copyright © 2017 IT ENGINEERING