NZOZ FRK Homograft > Prowadzący > dr n. med. Leszek Kukulski

dr n. med. Leszek Kukulski

chirurg naczyniowy

dr n. med.
Leszek Kukulski

Informacje

Biogram

Absolwent Wydziału Lekarskiego oraz Studium Doktoranckiego w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W 2023r. obronił pracę doktorską.

Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.
Przedstawiciel w Polsce, reprezentat w Komitecie Programowym i Członek Komitetu Głównego Sekcji Młodych Chirurgów Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

Obecnie lekarz rezydent w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Wcześniej odbywał szkolenie specjalizacyjne w Oddziale Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu (2019-2024).

Asystent w w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Autor i współautor artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach. Prelegent na kongresach dotyczących chirurgii naczyniowej o zasięgu krajowym i europejskim.

Ponadto w 2022r. odbył staż naukowy w Oddziale Chirurgii Naczyniowej Szpitala Klinicznego w Ratyzbonie.
Uczestnik zagranicznych i krajowych kursów doskonalących umiejętności diagnostyki i leczenia chorób naczyń.

Witaj.