Kursy dla kadr medycznych

Alter alterum docet

Pragniemy z radością poinformować, iż w październiku 2019r. NZOZ „FRK HOMOGRAFT” Sp. z o. o. (bank tkanek) oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi uruchomiły ogólnopolski PROGRAM EDUKACYJNY DLA KADR MEDYCZNYCH, z którym chcemy dotrzeć do szerokiego grona osób ze środowiska medycznego.

Program został objęty patronatem honorowym dr. n. med. Tadeusza Urbana – Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

Obydwie instytucje zostały wpisane przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów pod numerem: 55-000138-001-000.

Program ten jest naszą odpowiedzią na potrzeby wielu grup medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i praktykę. W ramach Programu organizowane będą, odbywające się cyklicznie, kursy/warsztaty/konferencje/seminaria doskonalenia umiejętności zawodowych kadr medycznych, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych oraz kursy/warsztaty/konferencje/seminaria ich rozwoju osobistego. Naszym zamysłem jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej przez kadrę medyczną jednej specjalności kadrze medycznej innej specjalności, co – ufamy – przyniesie dobre owoce w codziennej praktyce zawodowej. Dlatego zajęcia teoretyczne i praktyczne w trakcie kursów/warsztatów/konferencji/seminariów prowadzone będą przez wybitnych i uznanych specjalistów z różnych dziedzin.

Wierząc, iż nasz Program Edukacyjny zostanie uznany przez Państwa za wartościowy, mogący przynieść wymierne korzyści na polu Państwa działań medycznych skoncentrowanych na pacjencie, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty.

Kursy specjalistyczne
dla lekarzy

Kursy dla pielęgniarek

Kursy rozwoju osobistego
dla kadr medycznych

Archiwum kursów

Regulamin
Kursów, Warsztatów, Konferencji
i Seminariów

Close Menu