O nas

NZOZ FRK Homograft sp. z o.o. to wielospecjalistyczny bank tkanek, powołany w 1998 r. przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu.

Składa się z:

  • Laboratorium Biotechnologii
  • Laboratorium Mikrobiologii
  • Pracowni Histopatologii
  • Działu Sterylizacji

Specjalizuje się w przygotowywaniu materiału biologicznego przeznaczonego do celów leczniczych na zasadach NON PROFIT, takiego jak:

  • Alogeniczne zastawki serca wykorzystywane przez kliniki kardiochirurgii do korekcji wad serca u dzieci i dorosłych.
  • Rogówki oka, twardówki oraz opatrunki z owodni stosowane w leczeniu powierzchni oka.
  • Ścięgna, więzadła i łąkotki wykorzystywane w ortopedycznych zabiegach rekonstrukcyjnych.

NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. posiada niezbędne dokumenty rejestrowe. Są to:

Pozwolenie Ministra Zdrowia

na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję ludzkich alogenicznych przeszczepów zastawek serca, płatków rogówkowo-twardówkowych, twardówek, błon owodniowych, ścięgien, więzadeł, łąkotek i skóry w rozumieniu art. 25 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Laboratorium Mikrobiologii

wpisane jest do Ewidencji Laboratoriów Prowadzonej przez Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 2069.

Materiał biologiczny (tkanka) jest darem osoby zmarłej dla chorej, ale żeby ten dar mógł być bezpiecznym materiałem leczniczym bank tkanek musi wykonać usługę na zasadach Non Profit, polegającą na realizacji procedur: pobrania, preparowania, konserwacji, testowania, sterylizacji oraz przechowywania tkanek w kontrolowanych warunkach, aż do momentu wszczepienia.
Close Menu