Kurs internetowy (webinarium): „Trudny pacjent” jako partner procesu leczenia i opieki – komunikacyjne i interpersonalne kompetencje przydatne w kontakcie z pacjentem niewspółpracującym, wrogim, roszczeniowym – 19.09.2020r.

Kurs internetowy (webinarium): „Trudny pacjent” jako partner procesu leczenia i opieki – komunikacyjne i interpersonalne kompetencje przydatne w kontakcie z pacjentem niewspółpracującym, wrogim, roszczeniowym – 19.09.2020r.

Kurs przeznaczony dla kadry pielęgniarskiej.

Termin:  19.09.2020r. (sobota)
Godzina: 9.00 – 15.00
Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o. o. oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi
41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a

Cel: wykształcenie umiejętności identyfikowania typów trudnych zachowań pacjentów i reagowania na trudne zachowania pacjentów wobec personelu służby zdrowia.

Głównym celem szkolenia na poziomie racjonalnym jest zwiększenie wiedzy i umiejętności personelu pielęgniarskiego w obszarze radzenia sobie w sytuacji kontaktu z trudnym, niewspółpracującym, wrogo nastawionym lub roszczeniowym pacjentem.
Głównym celem szkolenia na poziomie emocjonalnym jest zwiększenie osobistego poczucia kompetencji i pewności siebie w sytuacji konfliktowej czy innej, trudnej emocjonalnie w kontakcie z pacjentem.

Prowadzący: mgr Paweł Pienkiewicz – psycholog, trener warsztatu psychologicznego i treningu interpersonalnego, terapeuta systemowy, logoterapeuta, cerytfikowany Circle of Security Parent Educator. W pracy z człowiekiem koncentruje się na integralnym postrzeganiu osoby jako podmiotu oddziaływań społecznych i podmiotu decydującego o sobie. Pracuje w podejściu systemowym i egzystencjalnym ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii (V. Frankla) jako odnajdywania sensu życia. Prowadzi cykle warsztatowe dla rodziców.

Zapisy:
Sposoby rejestracji do wyboru:

  • rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy,
  • adres e-mail: biuro.kursy@frk.pl,
  • telefonicznie: +48 32 373 56 06 | +48 601 412 144.

Koszt kursu: 80 zł brutto
Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

Dodatkowe informacje: Aby wziąć udział w webinarium, uczestnik powinien posiadać stały dostęp do Internetu oraz jedną z zalecanych przeglądarek, tj.: Google Chrome, Firefox, Edge lub Operę oraz działający w komputerze mikrofon. Kamera nie jest wymagana.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: +48 32 373 56 06 | +48 601 412 144

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik