NZOZ FRK Homograft > Wyłączenie odpowiedzialności

Wyłączenie odpowiedzialności

NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby ta witryna była aktualna i dokładna. Jeśli mimo wszystko napotkasz coś, co jest nieprawidłowe lub nieaktualne, będziemy wdzięczni za poinformowanie nas o tym. Wskaż, gdzie na stronie przeczytałeś informacje. Przyjrzymy się temu tak szybko, jak to możliwe. Prosimy o przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres: lp.krf@tfargomoh.mda.

Nie ponosimy odpowiedzialności za straty wynikające z nieścisłości lub niekompletności, ani za straty wynikające z problemów spowodowanych lub nieodłącznie związanych z rozpowszechnianiem informacji przez internet, takich jak zakłócenia lub przerwy. Korzystając z formularzy internetowych, staramy się ograniczyć liczbę wymaganych pól do minimum. Za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wykorzystania danych, porad lub pomysłów dostarczonych przez lub w imieniu NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. za pośrednictwem tej witryny, NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby chronić swoje systemy przed jakąkolwiek formą bezprawnego użycia. NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. wdroży w tym celu odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, uwzględniając między innymi stan wiedzy. Jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, bezpośrednie i/lub pośrednie poniesione przez użytkownika strony internetowej, które powstały w wyniku bezprawnego korzystania z jej systemów przez osobę trzecią.

Wszystkie prawa własności intelektualnej do zawartości tej witryny należą do NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o..

Kopiowanie, rozpowszechnianie i jakiekolwiek inne wykorzystywanie tych materiałów jest zabronione bez pisemnej zgody NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o., z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim określono inaczej w obowiązujących przepisach (takich jak prawo do cytowania), chyba że określone treści nakazują inaczej.

Jeśli masz jakieś pytania lub problemy z dostępnością strony, nie wahaj się z nami skontaktować.

Witaj.