O NAS SŁÓW KILKA

NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. to wielospecjalistyczny bank tkanek, powołany w 1998 r. przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, który specjalizuje się w przygotowywaniu materiału biologicznego przeznaczonego do celów leczniczych na zasadach NON PROFIT, takiego jak:

 • alogeniczne zastawki serca wykorzystywane przez kliniki kardiochirurgii do korekcji wad serca u dzieci i dorosłych,
 • rogówki oka, twardówki oraz opatrunki z owodni stosowane w leczeniu powierzchni oka,
 • ścięgna, więzadła i łąkotki wykorzystywane w ortopedycznych zabiegach rekonstrukcyjnych.

Komórki organizacyjne Banku Tkanek to:

LABORATORIUM BIOTECHNOLOGII

Preparowanie, konserwacja i przechowywanie przeszczepów tkankowych.

LABORATORIUM MIKROBIOLOGII

Biologiczna kwalifikacja przeszczepów tkankowych. Mikrobiologiczny monitoring stref czystych banku tkanek.

PRACOWNIA
HISTOPATOLOGII

Ocena histopatologiczna przeszczepów tkankowych w celu wykluczenia zmian zapalnych lub zwyrodnieniowych w materiale biologicznym.

DZIAŁ
STERYLIZACJI

Sterylizacja narzędzi chirurgicznych i sprzętu medycznego do pobierania i przygotowywania przeszczepów tkankowych.

DOKUMENTY REJESTROWE

Pozwolenie Ministra Zdrowia
Pozwolenie Ministra Zdrowia na gromadzenie, testowanie, przetwarzanie i przechowywanie tkanek sercowo-naczyniowych, przechowywanie i dystrybucję zastawek serca i naczyń krwionośnych tętniczych oraz płatów rogówkowo-twardówkowych i twardówek, gromadzenie, testowanie, przetwarzanie tkanek oka, gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucję błon owodniowych oraz gromadzenie, testowanie, przetwarzanie, sterylizację, przechowywanie i dystrybucję tkanek mięśniowo-szkieletowych, w rozumieniu art. 25 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Laboratorium Mikrobiologii
wpisane jest do Ewidencji Laboratoriów Prowadzonej przez Diagnostów Laboratoryjnych pod nr 2069.

PRZESZCZEPY TKANEK - MITY I FAKTY

W Polsce banki tkanek działają w oparciu o Pozwolenie Ministra Zdrowia. Aby je uzyskać, spełnione muszą być wysokie wymagania: pomieszczenia o wysokiej klasie czystości powietrza, wysokospecjalistyczny sprzęt, wykwalifikowany personel oraz system zapewnienia jakości.

 • Materiał biologiczny (tkanka) jest darem osoby zmarłej dla chorej, ale żeby ten dar mógł być bezpiecznym materiałem leczniczym bank tkanek musi wykonać usługę na zasadach Non Profit, polegającą na realizacji procedur: pobrania, preparowania, konserwacji, testowania, sterylizacji oraz przechowywania tkanek w kontrolowanych warunkach, aż do momentu wszczepienia.

  FRK Homograft Sp. z o.o.

KURSY DLA KADR MEDYCZNYCH

ALTER ALTERUM DOCET

Pragniemy z radością poinformować, iż NZOZ „FRK HOMOGRAFT” Sp. z o. o. (Bank Tkanek) oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi uruchomiły ogólnopolski PROGRAM EDUKACYJNY DLA KADR MEDYCZNYCH, z którym chcemy dotrzeć do szerokiego grona osób ze środowiska medycznego.

Instytucje te zostały wpisane przez Okręgową Radę Lekarską w Katowicach do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Program ten jest odpowiedzią na potrzeby wielu grup medycznych, chcących poszerzyć swoją wiedzę i praktykę. W ramach Programu organizowane będą, odbywające się cyklicznie, kursy/warsztaty/konferencje/seminaria doskonalenia umiejętności zawodowych kadr medycznych, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, oraz ich rozwoju osobistego. Naszym zamysłem jest przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej i praktycznej przez kadrę medyczną jednej specjalności kadrze medycznej innej specjalności, co – ufamy – przyniesie dobre owoce w codziennej praktyce zawodowej. Dlatego zajęcia teoretyczne i praktyczne w trakcie kursów/ warsztatów/konferencji/seminariów prowadzone będą przez wybitnych i uznanych specjalistów z różnych dziedzin.

Wierząc, iż nasz Program Edukacyjny zostanie uznany przez Państwa za wartościowy, mogący przynieść wymierne korzyści na polu Państwa działań medycznych skoncentrowanych na pacjencie, zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty.

KURSY DLA KADR MEDYCZNYCH

AKTUALNOŚCI

PROPOZYCJA STAŁA

WYNAJĘCIE STANOWISKA EDUKACYJNEGO Z MIKROSKOPEM DO ĆWICZEŃ INDYWIDUALNYCH DLA LEKARZY OKULISTÓW I SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W TEJ DZIEDZINIE

Informujemy, iż od 1 grudnia 2020 oferujemy Państwu możliwość skorzystania ze stanowiska edukacyjnego z mikroskopem do indywidualnych ćwiczeń. Osoby zainteresowane prosimy o uzgadnianie terminu ćwiczeń drogą telefoniczną pod numerem: (32) 373 56 29, 601 412 144 lub e-mail: homograft@frk.pl.

Wyposażenie stanowiska:

 • nowy mikroskop okulistyczny
 • narzędzia chirurgiczne
 • materiał biologiczny (dekontaminowane gałki świńskie)
 • odzież ochronna jednorazowego użytku (fartuch, maseczka, rękawiczki)
 • sprzęt jednorazowego użytku
 • szwy chirurgiczne (w pierwszej godzinie ćwiczeń – 2 szwy, w każdej kolejnej godzinie – 1 szew).

KURSY ARCHIWALNE

WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI I KURSY

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik