BADANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCT PRZEDNIEGO I TYLNEGO ODCINKA OKA 27.08.2022

BADANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCT PRZEDNIEGO I TYLNEGO ODCINKA OKA 27.08.2022

„BADANIE I INTERPRETACJA WYNIKÓW OCT PRZEDNIEGO I TYLNEGO ODCINKA OKA”

(Kurs przeznaczony dla optometrystów)

 10 punktów edukacyjnych

 Termin:27.08.2022

Godzina: 9.00 – 15:30

Organizator: NZOZ FRK Homograft Sp. z o.o. – Wielospecjalistyczny Bank Tkanek

oraz Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi

Miejsce: siedziba organizatora

41-800 Zabrze, ul. Wolności 345a (wjazd od ul. Sienkiewicza)

(przed budynkiem znajduje się bezpłatny parking)

Celem kursu jest przedstawienie możliwości diagnostycznych nowych generacji OCT, takich jak swept-source OCT, spektralnej OCT oraz angio-OCT w badaniu przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.

Kurs został podzielony na dwie części.

W części pierwszej omówione zostanie, zastosowanie kliniczne OCT w ocenie przedniego odcinka oka, ze szczególnym uwzględnieniem analizy rogówki, w tym rozpoznawanie ektazji rogówki. Przedstawione zostaną konkretne przykłady kliniczne, gdzie technika OCT zostanie skonfrontowana z badaniem kamerą Sheimpfluga, aberrometią, czy technikami opartymi na dyskach Placido.

Druga część kursu dotyczyć będzie diagnostyki siatkówki i nerwu wzrokowego przy pomocy OCT. Podczas tej części, uczestnicy będą mogli zapoznać się z diagnostyką m.in. różnych typów zwyrodnienia siatkówki jak np. AMD, retinopatii cukrzycowej, retinopatii surowiczej oraz innych typów schorzeń naczyniowych siatkówki. Dodatkowo w tej części kursu, omówione zostanie badanie nerwu wzrokowego, w tym rozpoznanie neuropatii jaskrowej.

Prowadzący: dr n. med. Michał Milka

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr.5, im. Św. Barbary w Sosnowcu,

Oddział Okulistyczny.

Zapisy: rejestracja poprzez (do wyboru)

Koszt kursu: 450 zł brutto

Numer konta: PKO S.A. O/Zabrze 82 1240 4849 1111 0000 5349 5237

 

Dodatkowe informacje:

  • Organizator zapewnia w czasie kursu środki ochrony osobistej: czepki i maseczki chirurgiczne, okulary, przyłbice, fartuchy i rękawice chirurgiczne oraz środki do dezynfekcji rąk.
  • Uczestnictwo w kursie daje możliwość uzyskania 10 punktów edukacyjnych.
  • Uzyskanie punktów edukacyjnych jest uwarunkowane uczestnictwem w 9-godzinnym kursie oraz zaliczeniem testu.
  • Informację o rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy zgłosić organizatorowi najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem kursu (szczegóły w Regulaminie kursów). Informację należy przekazać mailowo na adres: kursy.homograft@frk.pl
    lub telefonicznie pod numery: 32/373 56 06 lub 601 412 144.
  • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu kursu, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.: 32/373 56 06; 601 412 144

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik