Szanowni Państwo,
W celu uzyskania informacji przez podmioty lecznicze na temat dostępności preparatów do przeszczepu i warunków ich przekazania, prosimy o bezpośredni kontakt z personelem Laboratorium Biotechnologii:

ZADZWOŃ

Telefon: 32 373 56 70
Fax: 32 373 56 22

WYŚLIJ E-MAIL

zastawka@frk.pl
homograft@frk.pl

LISTOWNIE

Adres Banku Tkanek:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
„FRK Homograft” Sp. z o.o.
ul. Wolności 345a, 41-800 ZABRZE

NIP: 648 22 79 250
REGON: 276074600

Pracujemy 24/7.

Kontaktując się z Bankiem Tkanek, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi w danej sprawie, w związku z tym – zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „FRK Homograft” Sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu przy ul. Wolności 345a.
  2. Dane osobowe przekazane w trakcie nawiązania kontaktu z bankiem tkanek będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi w danej sprawie i prowadzenia bieżących kontaktów służbowych (podstawa prawna: art. 6 pkt. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes administratora).
  3. Podane przez Państwa dane będą przetwarzane dopóki będzie istnieć potrzeba kontaktu, jak również w celu archiwizacji korespondencji, lub też do czasu uwzględnienia zgłoszonego przez Państwa sprzeciwu.
  4. Dane podają Państwo dobrowolnie, ale ich przetwarzanie jest niezbędne do udzielenia informacji.
  5. Administrator może przekazać dane osobowe dostawcom usług technicznych, organizacyjnych na podstawie umów powierzenia danych (m.in. usługi hostingowe, dzierżawa pomieszczeń) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
  6. W stosunku do przetwarzanych danych decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane („osoba, której dane dotyczą”), przysługuje prawo do dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. NZOZ „FRK Homograft” Sp. z o.o. wyznaczył osobę Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którą można się kontaktować w sprawie realizowania swoich praw wynikających z RODO i uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, a także w innych sprawach związanych z ochroną danych osobowych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
Katarzyna Kościuczyk-Zamora, email: iod.homograft@frk.pl

NZOZ FRK Homograft © Copyright 1998 - 2020. Zarządzane przez WebCUBE.pl | Designed by Freepik